Hrádek - zajímavost

Pozorní návštěvníci, turisté si možná všimli, že na pohlednicích, prospektech či internetových stránkách, jsou uvedeny tři rozdílné nadmořské výšky Hrádku. Jsou naměřeny tyto hodnoty: 427 m, 429 m a 467 m. V lokalitě Hrádku jsou instalovány body České státní trigonometrické sítě.Trigonometrický bod (TB) s trvalou signalizací je zde stabilizován ve středu makovice vyhlídkové věže. Dle norem musí být zajištěn dvěma zajišťovacími body (zkratky ZB1 a ZB2). Ty jsou v našem případě vyznačeny na opracovaných hlavách dvou kamenných hranolů, jež by měly vyčnívat na zemský povrch v prostoru vstupního nádvoří. Toto nádvoří se nachází v oploceném pozemku, kam vyúsťuje jediná přístupová cesta k objektu.
Pro více informací navštivte tuto internetovou stranku Zeměměřického úřadu.