Kalendář akcí

Noc kostelů 2017 -Varnsdorf
pátek, 09 červen 2017, 17:00
Místo: Varnsdorf, Studánka

Ve Varnsdorfu se do akce Noc kostelů 2017 přihlásily tři varnsdorfské kostely, jejich program najdete níže:

 

1. kostel sv. Karla Boromejského (kostel bez věže)

 

po celý večer soutěže a program pro děti vedle kostela

17:00-17:15 h. rozeznění zvonů, které jsou slyšet vždy jen jednou za rok

17:15-18:15 h. komentovaná prohlídka se vstupem do nejrůznějších zákoutí kostela

18:30-19:00 h. vystoupení pěveckého sboru Cacorky Schrödingerova institutu

19:00 h.           ztišení, duchovní slovo, adorace před Nejsvětější svátostí

 

 

2. Starokatolický kostel Proměnění Páně

Program bude upřesněn

 

3. Studánka, kostel sv. Františka z Assisi

18:00 - 18:15 h.          vyzvánění zvonů – začátek Noci kostelů 

18:15 - 18:30 h.          varhanní hudba 

18:30 – 19:00 h.         Nešpory 

19:00 – 19:30 h.         optické, hudební a meditativní přiblížení motta Noci kostelů (motto z Knihy Moudrosti)

19:30 – 19:45 h.         večerní modlitba 

19:45 – 20:00 h.         závěr

 

 

 

 

 
 

Zpět