Statní instituce a úřady

Filtr
Počet zobrazení 
Jméno Pozice Telefon Město / Obec
Městský úřad Varnsdorf městský úřad +420 412 372 241 Varnsdorf
Finanční úřad Rumburk finanční úřad +420 412 355 111 Rumburk
Katastrální úřad Rumburk katastrální úřad +420 412 332 019 Rumburk
Úřad práce Varnsdorf úřad práce +420 950 111 499 Varnsdorf
OSSZ Rumburk sociální pojištění +420 412 333 224 Rumburk
Všeobecná zdravotní pojišťovna zdravotní pojištění +420 952 230 111 Rumburk
JUDr. Josef Kolka advokát +420 412 371 118 Varnsdorf
Mgr. JIŘÍ VESELÝ advokát +420 606 293 482 Varnsdorf
JUDr. Michaela Pretschová advokát +420 412 371 616 Varnsdorf
JUDr. Eva Ruthová advokát +420 607 758 855 Varnsdorf
Zdeněk Müller oceňování nemovitostí +420 412 372 574 Varnsdorf
Marie Louková oceňování nemovitostí +420 412 371 900 Varnsdorf
František Čelko oceňování nemovitostí +420 412 372 640 Varnsdorf
Krajská hygienická stanice hygiena +420 477 755 210 Děčín
Česká obchodní inspekce ČOI +420 475 209 493 Ústí nad Labem
Oblastní inspektorát práce inspektorát práce +420 950 179 711 Ústí nad Labem
Státní okresní archiv Děčín archiv +420 477 755 932 Děčín
Státní oblástní archiv v Litoměřicích archiv +420 477 755 975 Litoměřice
Mgr. Radka Vrataninová notářský úřad +420 478 478 365 Varnsdorf