Krajská hygienická stanice

Kontakt

hygiena

Adresa:
Březinova 3 Děčín 406 83

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: +420 477 755 210

Další údaje

Další údaje:

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Děčín 

Provozní doba

Pondělí, středa             07:00 - 17:00

Úterý, čtvrtek, pátek     07.00 - 15.30

 

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem,

Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem    

IČO: 71009183

telefon: +420 477 755 110    

email: info@khsusti.cz    

idds: 8p3ai7n   

el. podatelna: e-podatelna@khsusti.cz

KHS plní úkoly na úseku vytváření a ochrany zdravých životních podmínek stanovené zákonem č.258/2000 Sb. a ostatními obecně závaznými právními předpisy k zajištění státního zdravotního dozoru na ochranu a vytváření zdravých životních podmínek včetně usměrňování péče o zdravé životní podmínky na území Ústeckého kraje.

K dalším úkolům KHS patří :  

  • sleduje vliv životních a pracovních podmínek na zdraví obyvatelstva a spolupracuje   se Zdravotním ústavem v Ústí nad Labem a dalšími státními organizacemi při  ochraně a vytváření  zdravých životních podmínek
  • sleduje zdravotní stav obyvatelstva, výskyt infekčních onemocnění v souvislosti se sociálními, ekonomickými a ekologickými faktory.  Pro zajištění těchto činností využívá moderní informační systémy
  • analyzuje trendy vývoje nemocnosti a úmrtnosti na  infekční onemocnění a zpracovává  epidemiologické prognosy
  • zajišťuje a analyzuje podklady k problematice drogové závislosti
  • zajišťuje státní zdravotní dozor nad TBC a pohlavními nákazami
  • řídí, plánuje a koordinuje pravidelné, zvláštní a mimořádné očkování, včetně vedení spotřeby očkovacích látek a proočkovanosti populace, přičemž zajišťuje pro uvedená očkování odpovídající množství očkovacích látek a kontroluje jejich účelné využití.
  • metodicky vede a kontroluje praktické a odborné lékaře v problematice hygieny a epidemiologie a dalších oborech preventivní medicíny
  • spolupracuje s  Krajským úřadem  Ústeckého kraje, v jednotlivých regionech s příslušnými orgány státní správy a Integrovaným záchranným systémem při řešení krizových situací. Provádí opatření ke zmírnění dopadu mimořádných situací.